Agnieszka Tomasik

@

Agnieszka Tomasik – doktor nauk humanistycznych, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8, koordynatorka innowacyjnego projektu doskonalenia nauczycieli „Kreatywna Pedagogika” w Gdańsku, konsultant języka polskiego w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach. Specjalizuje się w tworzeniu i popularyzacji nowoczesnych metod nauczania w oparciu o podstawy konektywizmu, neurodydaktyki, psychologii pozytywnej i filozofii dialogu. Autorka koncepcji kształcenia: „nauczanie empatyczne”, „lekcja jako spotkanie” i „szkoła NUR-ków”, opartej na demokratycznej współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Uczestniczy w pracach grup tematycznych Pomorskiej Rady Oświatowej. Współpracuje z czasopismem „Polonistyka”.