Marcin Polak

@  

Edukator, publicysta edukacyjny, koordynator kilkudziesięciu projektów edukacyjnych. Twórca i redaktor naczelny Edunews.pl – portalu o nowoczesnej edukacji. Założony przez niego w 2008 r. serwis jest jednym z najważniejszych portali debaty edukacyjnej w Polsce, w którym poruszane są ważne wątki dotyczące współczesnej edukacji, najważniejszych trendów, modernizacji nauczania, podnoszenia kompetencji cyfrowych i medialnych nauczycieli, uczniów i studentów. Poprzez Edunews.pl propaguje nowoczesne podejście do nauczania, w którym jest miejsce na świadome i mądre wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie uczenia się. Jest również członkiem ogólnopolskiej społeczności nauczycieli i edukatorów Superbelfrzy RP, a także pomysłodawcą i organizatorem cyklu dużych ogólnopolskich i regionalnych wydarzeń edukacyjnych pod hasłem INSPIR@CJE, które odbywają się kilka razy w roku. Inicjuje programy współpracy w obszarze edukacji, tworzy interaktywne programy dydaktyczne oraz projekty edukacyjne dla szkół. Jest autorem, współautorem i wydawcą e-publikacji na temat nowoczesnej edukacji z serii Think! oraz poradników dydaktycznych dla nauczycieli. Od wielu lat zajmuje się edukacją ekonomiczną i finansową społeczeństwa – w przeszłości kierował działalnością edukacyjną NBP. Jest także liderem na Polskę portalu Komisji Europejskiej ConsumerClassroom.eu, którego celem jest edukacja konsumencka uczniów szkół ponadpodstawowych.