Olli Vallo

@  

Olli Vallo jest założycielem Kokoa Agency – fińskiej organizacji weryfikującej jakość edukacyjnych rozwiązań technologicznych. Agencja przydziela tytuł Kokoa Education Standard najlepszym rozwiązaniom. Kokoa Standard rozwija potencjał edukacji technologicznej poprzez wzrost jakości produktów edukacyjnych oraz rozpowszechnianie najlepszych i najbardziej efektywnych narzędzi z całego świata.