Paul Collard

@  

Paul Collard jest Dyrektorem Naczelnym w międzynarodowej fundacji o nazwie Creativity, Culture and Education (Kreatywność, kultura i edukacja), działającej na rzecz wspomagania kreatywności młodych ludzi w ramach formalnej edukacji i poza nią. Fundacja została powołana w celu stworzenia i zarządzania programem pod nazwą Creative Partnerships (Partnerstwa kreatywne) w Anglii w latach 2002-11. Ponieważ skala powodzenia i wpływu wspomnianego programu wzbudziła znaczne zainteresowanie na arenie międzynarodowej, fundacja zajęła się wspieraniem wdrażania programów wzorowanych na CP w wielu państwach europejskich, między innymi w Norwegii, na Litwie, w Holandii, Niemczech, Czechach, Rumunii i na Węgrzech. Nawiązała bliską współpracę z Komisją Europejską w zakresie szeregu kwestii, a niemiecka fundacja Mercator zleciła jej opracowanie modułu szkoleniowego dotyczącego różnorodności dla nauczycieli i artystów działających w ramach edukacji formalnej. Poza Europą, fundacja działa już 3. rok w ramach CP w Pakistanie, gdzie do programu dołączyło już 95 placówek szkolnych. Program CP zaczął właśnie działać także w Chile. W Zjednoczonym Królestwie, CCE doradza Radzie Sztuki Walii oraz Rządowi Walijskiemu w sprawach programu Creative Learning (Kreatywne uczenie się) wartego 20 milionów poprzez Plan artystyczny oraz w Szkocji, pilotując program pod nazwą Art of Learning (Sztuka uczenia się).